Sa Riera

Gran platja de sorra, on es varen petits llaüts de pesca, i al centre de la qual s’hi pot fondejar.