Sa Tuna

Amb una platja al fons que permet tirar l’àncora sobre uns vuit metres fora boies.